Home Domače novice Spremembe: manj snovi, bonus točke, dovoljena uporaba računala

Spremembe: manj snovi, bonus točke, dovoljena uporaba računala

11 min read
Komentarji so izklopljeni za Spremembe: manj snovi, bonus točke, dovoljena uporaba računala
0
2


Dijaki bodo na letošnji maturi deležni splošnega bonusa desetih točk pri vprašanjih, na katera bodo odgovorili nepopolno ali nepravilno.

Državna komisija za splošno maturo je že sprejela nekatere prilagoditve izvajanja mature, je sporočila Marina Tavčar Kranjc, predsednica Državne komisije za splošno maturo. Pri tem je sodelovalo okoli 200 strokovnjakov pedagoških področij ter dijaške organizacije. 

“Dijake smo zelo dobro poslušali, slišali smo jih,” pravi Tavčar Kranjc. 

Splošni bonus pri vseh predmetih in pri obeh maturah

Zaradi slabših pogojev priprav, odpadlega pouka ali pouka na daljavo je načrtovan model predloženega bonusa. “To preprosto pomeni, da pri vseh predmetih splošne mature, ki so zunanje ocenjeni, to so pisni izpiti in pisni izpitni nastopi, dodajamo boniteto v obsegu 10 odstotkov točk na neuspešno opravljeni del zunanjega dela izpita,” razlaga Tavčar Kranjc. “Pričakujemo, da bo ta model omilil pričakovani padec učne uspešnosti generacije 2020/21, na katerega je treba računati.”

Splošni bonus bo veljal za obe maturi in za vse predmete. “Vsak kandidat bo za vsako nerešeno, nepopolno rešeno nalogo, nepopolno odgovorjeno vprašanje, bo na ta nedoseženi del  dobil 10 odstotkov možnih točk, torej bonus desetih točk,” razlaga direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. “Preigrali smo različne možnosti bonusov, namenoma smo skušali najti tak model, da bi šibkejšim po znanju dal nekaj več, a bodo tudi dobri po znanju po vseh naših simulacijah pridobili,” pravi Zupanc. 

Bonus bo upoštevan v maturitetnem rezultatu, ne bo ga pa mogoče upoštevati pri certifikatih, ki ga dijaki dobivajo za znanje tujih jezikov. Gre za certifikate, ki izhajajo iz skupnega evropskega okvirja in šteje dejanski rezultat, ki ga bo dijak na maturi dosegel. 

Vsebinske prilagoditve mature

Vsebinske prilagoditve mature se dotikajo vseh predmetov, tako obveznih kot izbirnih. 

Pri učnih jezikih, slovenščini, madžarščini in italijanščini bodo prilagoditve tako v pisnem in ustnem delu. Pri eseju bodo dijaki v svojih primerjavah lahko vključili eno ali drugo ali obe deli, ki sta predpisani v tematskem sklopu. Isto načelo velja tudi pri italijanščini in madžarščini. 

Pri matematiki bo dovoljena uporaba računala. V izpitnih polah bo objavljeno večje število formul, da bodo lahko dijaki lažje delali in reševali naloge. 

Tuji jeziki, šest jih je takih, ki so v poziciji obveznega predmeta. Pri tistih jezikih, kjer to doslej ni bilo mogoče, bo možna izbira med dvema naslovoma, na osnovni ravni na splošno temo in na višji ravni iz književnih del, ki so jih dijaki iz predpisnanega sklopa morali prebirati. 

Za 15 odstotkov manjši obseg snovi

Pri ustnem delu bo pri vseh treh obveznih predmetih zmanjšan obseg snovi na katero se morajo dijaki pripraviti za okoli 15 odstotkov. Državne komisije bodo za vse predmete pripravile izpitne komplete, v posameznem bo 35 listkov. Kompleti bodo še januarja predloženi šolam, kar je bistveno bolj zgodaj kot običajno. Učitelji bodo lahko v komplete vpogledali in avtonomno odločili, da iz kompleta s 35 liski izločijo pet listkov. Dijaki bodo o tem, kaj je bilo izločeno, obveščeni konec februarja. “To pomeni, da se bodo lahko celotno drugo polletje osredotočali in pripravljali na vsebine, ki ostanejo,” razlaga Tavčar Kranjc. “S tem želimo doseči, da je predvidljivost dela večja, hkrati pa učiteljem povečati obseg avtonomnega odločanja in olajšati delo na daljavo.”

O kriterijih zagovarjanja bodo odločali sproti

Praktični deli predmete izbirnega značaja, bodo spremenjeni, podobno, kot je bilo  za maturo 2020

Dodatno je komisija predvidela manjše število obveznih vaj ali nalog, prilagoditve ekskurzij, terenskega dela, nastopov, prilagoditve protokolov za izdelavo nalog, poročil, drugih izdelkov, prilagoditve zagovorov in če bo potrebno, tudi kriterijev zagovarjanja. “O tem bomo odločali sproti, oziroma toliko zgodaj, da bodo šole pravočasno dobivale potrebne informacije,” pravi predsednica predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranjc.

Poklicna matura s številnimi prilagoditvami

Predsednik Državne komisije za poklicno izobraževanje Boris Dular pa je predstavil spremembe na področju poklicne mature. Povedal je, da so se v delih, kjer je to možno, skušali čim bolj poenotiti tudi s poklicno maturo, saj sta dva predmeta enaka (slovenščina in izbirni predmet, ki je lahko matematika ali tuj jezik), drugačne smernice pa so morali pripraviti za strokovni teoretični predmet ter za izdelek oz. storitev. 

“Cilj je jasen: pridobitev poklica in vstopnica na nadaljnji študij, zato je vrnitev zanje še toliko bolj pomembna. Izdelek ali storitev sta vezana na neposredno delo v šoli, delavnici ali podjetju,” je poudaril Dular. Ravnatelji pa naj bi v tem šolskem letu v prvi plan postavili maturitetne predmete.

Manj izpitnih vprašanj

Kakšne bodo še spremembe pri maturi? “Za vse pisne dele bomo uvedli bonus 10 odstotkov za vse nerešene dele naloge. Pri vseh pisnih delih nalog, kjer to do sedaj ni bilo možno, se zagotovi izbirnost. To je že bilo delno zagotovljeno, a ne pri vseh predmetih, zato bomo zdaj tudi pri ostalih to uredili. Pri pisnem delu bo tako možnost izbire. Drugačno od splošne mature je to, da je celotna izvedba ustnega programa v odgovornosti šol, ki so odgovorne za vso pripravo ustnih izpitov, kar predstavlja pomembno nalogo. Pri ustnih izpitih pa smo se dogovorili, da bo obseg vsebin zmanjšan za 15 odstotkov. Šolski predmetni aktivi bodo pripravili vsebine, ki bodo izločene, šolske predmetne komisije jih bodo pregledale, dijaki pa bodo zatem obveščeni, kaj pride v poštev za maturo,” je povedal.

Pri poklicni maturi se preverja samo vsebine, ki so obvezne. Zmanjšali bodo tudi število izpitnih vprašanj za 15 odstotkov, namesto 35 vprašanj jih bo 30.

“To ne bo matura s popustom, temveč bo omogočala, da bodo vsi dobili svojo poklicno izobrazbo in nadaljevali s študijem,” je poudaril Dular. Tudi pri četrtem predmetu bo vrsta prilagoditev, ki bodo odvisne od situacije. 

dezurni@zurnal24.si

 Vir

Prikaži več podobnih člankov
Load More By admin
Load More In Domače novice
Comments are closed.

Check Also

Twitter blokiral 70 tisoč računov, povezanih s teorijo QAnon

Družbeno omrežje Twitter je v ponedeljek sporočilo, da je po vdoru privržencev ameriškega …